CIMSTEC ofereix un ventall de prestacions globals diversificades i especialitzades en el camp de l’Enginyeria, la Industrialització, la Fabricació i la Tecnologia.

El nostre objectiu principal de satisfer les necessitats dels nostres clients a través d’un servei de qualitat. I així aportar valor als quatre serveis diferenciats i especialitzats que oferim:

Enginyeria

Apliquem lenginyeria com el conjunt de coneixements científics i tecnològics pensats per a la innovació, la invenció, el desenvolupament i la millora de tècniques i eines per satisfer les necessitats de les empreses, dels nostres clients i de la nostra Societat.

 

Serveis d’Enginyeria:

 • Estudis tècnics, avantprojectes i disseny conceptual
 • Disseny mecànic
 • Disseny Industrial i de producte
 • Càlculs i simulació per elements finits
 • Esquemes pneumàtics, hidràulics i elèctrics
 • Seguiment de projectes i fabricació
 • Disseny de màquines, útils i automatitzacions claus en mà.

Industrialització

Apliquem els coneixements industrials adquirits per produir en sèrie un prototip, un producte o un projecte al cost objectiu.

Serveis d’Industrialització:

 • Optimització dels projectes i dissenys amb estudi de costos (disseny to cost)
 • Selecció i estudi de la tecnologia idònia per la fabricació unitària o la fabricació en sèrie
 • Disseny d’utillatges per la fabricació
 • Gestió i estudis d’ofertes i pressupostos
 • Seguiment de fabricació i terminis d’entrega

Fabricació

Apliquem la fabricació selectiva. Apostem per un ventall de partners industrials amb maquinària i tecnologies diversificades per poder oferir un servei diferenciat als nostres clients. Sabem com i on s’ha de fabricar cada peça per tal d’obtenir la màxima qualitat al cost i termini esperat.

Serveis de fabricació:

 • Mecanitzats globals: tornejats, fresats, dentats de peça gran i petita, així com peces unitàries o series mitjanes.
 • Planxisteria global: tall làser, punxonadora, plegadora, corbats, tall làser tub, tall per aigua, soldadura, electroerosió, tall per fil, estampació.
 • Fabricació additiva: Impressions en 3D per primers prototips o unitats, amb una àmplia diversitat de materials de suport.
 • Acabats superficials: Pintura amb pols, serigrafies, entre d’altres.
 • Muntatge amb operaris qualificats oferint tot el cercle del producte: disseny, enginyeria, industrialització, fabricació i muntatge claus en mà.
 • Controls de qualitat i packaging personalitzat per cada client i producte.

Tecnologia

PAU, Programació Avançada dUtilitats. A CIMSTEC hem apostat per l’eina de disseny de PTC CREO. La nostra amplia experiència en l’entorn d’aquest programa ens ha permès crear noves utilitats programades amb Java, adaptades a les necessitats de cada client i entorn de treball. Aquestes utilitats ofereixen un augment de productivitat  en feines repetitives d’oficina tècnica, entre d’altres.

L'empresa

CIMSTEC TECHNOLOGY, S.L. és una empresa familiar d’enginyeria mecànica fundada l’any 2016 a Manresa, com a resultat d’una sòlida trajectòria professional reconeguda per l’eficiència i professionalitat dels serveis prestats i els projectes realitzats.

L’avalen més de quinze anys d’experiència, esforç i dedicació en el desenvolupament de projectes d’ enginyeria, disseny i fabricació de maquinària, posades en funcionament i coordinació de muntatges industrials.

CIMSTEC és una empresa de tradició mecànica familiar, una marca d’identitat que es veu reflectida en tots els projectes en els quals treballem; mantenint i tenint sempre present els nostres objectius i valors d’empresa: prestar un servei de qualitat, rigorós i personalitzat.

REPTES

Els desafiaments industrials són l’ADN de la nostra empresa. Ens permeten treure el màxim profit dels coneixements adquirits del nostre equip d’enginyeria.

TREBALL EN EQUIP

L’èxit en els projectes que hem desenvolupat i en els que seguim treballant és fruit del treball cooperatiu, que afavoreix l’activació d’estratègies d’equip i aporta una suma de valor als resultats i objectius finals. El treball en equip és una qualitat bàsica en la nostra filosofia d’empresa.

CONEIXEMENT

L’experiència i el know-how adquirits ens permeten afrontar amb seguretat les dificultats i els reptes de cada projecte. Aquesta vàlua de coneixement és fruit d’un equip de caràcter exigent i una inquietud de millora i innovació constant.

CREATIVITAT

És una qualitat innata del core business de CIMSTEC. Els nostres projectes ho avalen.

“Creatividad es pensar en nuevas ideas. Innovación es hacer cosas nuevas”. – Theodore Levitt

Projectes

Hem realitzat projectes molt diversos  per sectors molt diferenciats, aquesta àmplia visió i experiència ens permet aplicar uns coneixements tècnics amb un resultat més innovador i fiable.  Alguns dels sectors en els quals hem treballat són:

 • Automoció
 • Maquinària especial
 • Béns d’equip
 • Maquinària per pàrquings i control d’accessos
 • Panells i armaris quirúrgics
 • Indústria ceràmica
 • Màquina eina
 • Industria càrnica
 • Indústria farmacèutica
 • Aeronàutica i simuladors de vol

L'equip

El caràcter exigent i la mentalitat oberta de l’empresa ha fet que apostem per un entorn de treball flexible, dinàmic i adaptat als nous temps. El treball en equip és una característica de l’empresa que treballem des dels inicis, amb l’objectiu de crear un equip polivalent i resolutiu.

El personal que fa possible CIMSTEC, és jove, dinàmic, amb una amplia experiència i formació qualificada.

Contacte