ESPECIALITAT

Màquines i Útils per millores productives

Disseny i fabricació de maquinària i utillatges pel control d’estanquitat, assemblatge, tall, manipulació… Per a la millora dels processos de producció.
Adequant-nos a les necessitats del client. Oferim un ventall molt ampli de solucions, que poden anar des de petits utillatges manuals que faciliten la feina a l’operari, i milloren la productivitat i la seguretat, fins a automatitzacions amb comprovació de peça, seguretat i altres especificacions concretes de client.