QUÈ FEM?

cimstec-5
cimstec-10

ÀREA D'ENGINYERIA

Posem al servei dels nostres clients el conneixement i experièncie en diferentes àreees d’enginyeria:

 • MECÀNICA:

Serveis tècnics en disseny mecànic, estudis tècnics, càlculs i documentació tècnica relacionada en projectes de maquinària industrial.

 • ELÈCTRICA:

Esquemes de control i maniobra de maquinària industrial.

 • SOFTWARE:

Programació de plc i control de maquinària automàtica industrial.

CIMSTEC-93

ÀREA D'INDUSTRIALITZACIÓ

Apliquem els coneixements industrials adquirits per produir en sèrie un prototip, un producte o un projecte al cost objectiu.

Serveis d’Industrialitzacio i compres:

 • Optimització dels projectes i dissenys amb estudi de costos (disseny to cost)

 • Selecció i estudi de la tecnologia idònia per la fabricació unitària o la fabricació en sèrie

 • Disseny d’utillatges per la fabricació

 • Gestió i estudis d’ofertes i pressupostosSeguiment de fabricació i terminis d’entrega

 • Utillatges per la fabricació

 • Gestió i estudis d’ofertes i pressupostos

 • Seguiment de fabricació i terminis d’entrega
 • Controls de qualitat 
 • Packaging personalitzat per cada client i producte
CIMSTEC_Tunel-RFID
MUNTATGE_DAVID
CIMSTEC-5
CIMSTEC-Nau-interior1_2

ÀREA DE PRODUCCIÓ

Disposem d’una nau Industrial amb 700m de superfície productiva. Les nostres àrees productives están divides en:

FABRICACIÓ: 

 • Mecanitzats globals: tornejats, fresats, dentats de peça gran i petita, així com peces unitàries o series mitjanes

 • Planxisteria global: tall làser, punxonadora, plegadora, corbats, tall làser tub, tall per aigua, soldadura, electroerosió, tall per fil, estampació

 • Fabricació additiva: Impressions en 3D per primers prototips o unitats, amb una àmplia diversitat de materials de suport

 • Acabats superficials: Pintura amb pols, serigrafies, entre d’altres

MUNTATGE: 

 • Muntatge amb operaris qualificats oferint tot el cercle del producte: disseny, enginyeria, industrialització, fabricació i muntatge claus en mà
 • Posades en funcionament de les màquines i equips dissenyats

INSTAL·LACIONS

 • Cablejats i armaris elèctrics industrials per maquinària i automatitzacions

PROGRAMACIÓ

 • Programació plc i posada en fucionament dels equips. Pantalles, software, automatització, movimentacions automàtiques, seqüències segures
Captura

ÀREA DE TECNOLOGIA

PAU, Programació Avançada d’Utilitats. A CIMSTEC hem apostat per l’eina de disseny de PTC CREO. La nostra amplia experiència en l’entorn d’aquest programa ens ha permès crear noves utilitats programades amb Java, adaptades a les necessitats de cada client i entorn de treball. Aquestes utilitats ofereixen un augment de productivitat en feines repetitives d’oficina tècnica, entre d’altres.