SECTOR

Automoció i auxiliar

Disseny i fabricació de maquinària a mida destinada a millorar els processos productius de l’automòbil.

– Automatitzacons
– Utillatges de soldadura
– Estacions de muntatge i control
– Controls d’estanqueitat
– útils de control i verificació
– Cel·les robotitzades
– Manipuladors

ÚTILS DE SOLADADURA PER TUBS D’ESCAPAMENT
Automatització i soldadura
Veure projecte
VOLQUET PER RETALLS
Manipulació de càrrega pesada
Veure projecte
TESTER DE FUGUES AMB ORIENTADOR
Estanqueïtat i test
Veure projecte