Automatització i soldadura

Nom projecte:

ÚTILS DE SOLADADURA PER TUBS D’ESCAPAMENT

Sector:

Automoció i auxiliar

Client:

Magneti Marelli

QUÈ?

Automatitzar el procés de soldadura de varies referències de tubs d’escapament

COM?

Cel·la de soldadura automàtica equipada de brides pneumàtiques, posicionadors de canvi ràpid i robot de soldadura

PER QUÈ?

Un augment de la productivitat, una ràpida configuracióa les referències a produir fan viable l’amortització d’aquesta automatització