Estanqueïtat i test

Nom projecte:

TESTER DE FUGUES AMB ORIENTADOR

Sector:

Automoció i auxiliar

Client:

QUÈ?

Màquina per detectar porus en el procés de soldadura en les rodes de vehicles

COM?

Màquina automàtica equipada amb sensors d’ultrasons per realitzar el test de fugues, així com una estació d’orientació de la soldadura.