Manipulació de càrrega pesada

Nom projecte:

VOLQUET PER RETALLS

Sector:

Automoció i axiliar

Client:

MAXION WHEELS ESPAÑA, SL.

Play Video

QUÈ?

Una màquina per facilitar el rebuig dels retalls sobrants del procés d’estampació.

COM?

Es diposita el contenidor plè de ferralla de 800Kg amb una carretilla, i per mitjà d’un motorreductor i un mecanisme de reducció d’engranatges volteja la càrrega per dipositar-la dins un contenidor més gran.

PER QUÈ?

Aquest procés era perillós d’executar, amb aquest equip permet fer aquesta maniobra d’una manera segura i fiable.