SECTOR

Indústria ceràmica

Màquines i mecanismes per l’automatització ceràmica i la seva manipulació.

MÀQUINA PREXOBLOQUE
Muntatge en sec
Veure projecte
DESAPILAT AUTOMATITZAT
Instal·lació ceràmica complerta
Veure projecte