Nom projecte:

MÀQUINA PREXOBLOQUE

Sector:

Indústria cerámica

Client:

PREXOBLOQUE

QUÈ?

Les parets Prexo Bloque té un ampli espectre de configuracions depenent dels requisits del projecte. Fabriquem les parets a la mesura del projectista.
Podem triar l’aïllant interior i els gruixos necessaris.

COM?

Per poder a dur a terme aquest sistema, és necessària el disseny d’una màquina d’adhesiva que permeti unir 21 cm de gruix total, combinant dues fulles lleugeres de maó ceràmic convencional i diferents alternatives de material absorbent en la cambra en funció de les exigències acústiques i/o tèrmica de cada projecte.

PER QUÈ?

En tractar-se d’un sistema prefabricat podem adhesiva diferents tipus d’aïllants segons les necessitats acústiques i/o tèrmica de cada projecte, testejant també el seu comportament antisísmic. Respectant els avantatges de la ceràmica, la robustesa, resistència, seguretat, durabilitat, sense necessitat d’augmentar la massa provocant sobrecàrregues en el forjat.