ESPECIALITAT

Manipuladors de càrregues pesades

La manipulació és una de les especialitats de CIMSTEC.
Dissenyem, calculem manipuladors especials a mida. Per càrregues lleugeres i pesades.