ESPECIALITAT

Automatitzacions i cel·les robotitzades

Automatitzem els processos de producció fins el nivell requerit. Adaptem el target del client amb un estudi previ de la solució més òptima, tant a nivell de prestacions com de cost.