SECTOR

Alimentàri

Instal·lacions, transportadors i manipuladors del sector alimentàri.