SECTOR

Màquina eina

Màquines eines i mecanismes realcionats per la producció metàl·lica en general.
Tall, pulit, arrencament i arrencament de viruta.

MÀQUINA TALL PER PLASMA
Màquina tall en plasma CNC
Veure projecte