Màquina tall en plasma CNC

Nom projecte:

MÀQUINA TALL PER PLASMA

Sector:

Màquina eina

Client:

Oxiplasma

Play Video

QUÈ?

Es tracta d’una màquina capaç d’utilitzar el gas i un arc elèctric per tallar acer i altres metalls de diferents gruixos, aconseguint un tall mil·limètric i perfecte.
Durant el procés s’usa un gas plasmàtic expulsat a gran velocitat a través d’un filtre que, juntament amb un arc elèctric concentrat permet que el metall passi al quart estat de la matèria, el tall amb plasma, aconsegueix fondre el metall i realitza un tall.

COM?

Aquesta màquina necessita una gran resistència al gas i la capacitat de versatilitat que ofereix per a tallar qualsevol material metàl·lic conductor amb fins i tot calibres molt prims i a unes velocitats de tall oferint una major productivitat.

PER QUÈ?

És curós amb el medi ambient, ja que elimina el material per fusió, vaporització i a més a més no genera impureses. També, redueix la possibilitat de bandeig i corbament com que no existeix contacte directe amb la peça i permet generar talls complexos.