ESPECIALITAT

Transportadors i sistemes de transport

L’experiència adquirida en els transports de productes, ens ha fet desenvolupar sistemes i mecanismes transportadors a mida i amb particularitats especials del sector.