Mecanisme compacta i fiable

Nom projecte:

GESTIONADOR DE MONÈTICA

Sector:

Tecnologia i serveis per la mobiliitat dels ciutadans

Client:

Meypar

QUÈ?

La maquinària d’autopista encara necesita gestionar les monedes d’uan manera automàtica

COM?

Mecanisme compacta per gestionar les monedes i la seva gestió

PER QUÈ?

La gestió de monedes és un procés crític en les máquines d’autopista