Soldadura i posicionat de components ferroviaris

Nom projecte:

UTILLATGE SOLDADURA PER BARRES

Sector:

FERROVIARI

Client:

MASATS

QUÈ?

Útil dissenyat per millorar el procés productiu de components ferroviaris.

COM?

Utillatge ajustable amb sistema poka yoke per evitar errors al procés previ a la soldadura.

PER QUÈ?

La productivitat es un factor clau en la indústria, millorar els temps de preparació i la qualitat del producte és un factor clau en la competitivitat dels nostres clients.