Posicionat i soldadura multi referència

Nom projecte:

UTILLATGE PER POSICICIONAT DE TUBS

Sector:

FERROVIARI

Client:

MASATS

QUÈ?

Útil dissenyat per a millorar el procés productiu en la preparació de conjunts soldats.

COM?

Mecanisme ajustable en cursa, amb un indicador de posició per facilitar al operari el posicionat de la peça segons la mida del plànol.

PER QUÈ?

En els processos repetitius i seriats, disposar d’un element que faciliti la col·locació de les peces a soldar amb garanties és fonamental per garantir la qualitat del producte.