Utillatge per portes ferroviàries

Nom projecte:

UTILLATGE PER PORTES ATORNILLADES MULTIREFERÈNCIA

Sector:

FERROVIARI

Client:

MASATS

QUÈ?

Útil dissenyat per a millorar el procés productiu de muntatge de portes. Facilita a l’operari el posicionat dels perfils i ajuda a muntar els cargols per realitzar la unió cargolada de les diferents portes a muntar.

COM?

Estació regulable en x i en y per poder muntar varies referències de portes cargolades. Disposa de mecanismes abatibles per evitar el desmuntatge d’elements per diferents portes.

PER QUÈ?

La repetibilitat de les toleràncies en la fabricació  de portes pel ferrocarril, fa necessari la utilització d’utillatges que assegurin el correcta posicionat de les peces. Aquest útil està dissenyat per petits lots de producció i per múltiples referències de portes.