Soldadura i posicionat de tubs multirreferència

Nom projecte:

UTILLATGE DE SOLDADURA PER TUBS

Sector:

FERROVIARI

Client:

MASATS

QUÈ?

Útil dissenyat per millorar el procés productiu de la soldadura de tubs.

COM?

Utillatge autoportant de soldadura ajustable a una àmplia gama de referències de braços tubulars, tant a nivell de longituds x,y com a nivell angular.

PER QUÈ?

L’utillatge permet fixar les peces a soldar amb garanties, com també poder sodar en pla els cordons de soldadura necessaris, complint així amb la normativa ferroviària.