Repetibilitat en la soldadura

Nom projecte:

ÚTIL DE SOLDADURA PER XASSÍS DE VEHICLES

Sector:

Fabricants de vehicles

Client:

AUSA CENTER S.L.

QUÈ?

Útil dissenyat per millorar la repetibilitat en les dimensions dels xassís un cop soldats.

COM?

L’Utillatge està dissenyat amb una base tubular rígida, i mitjançant les torres ajustables x,y,z amb cales d’ajust, es va aconseguir obtenir els xassís seriats dins de tolerància.

PER QUÈ?

La cadena de muntatge de vehicles ha de permetre poder muntar els components amb repetibilitat i sense necessitat de modificar els components. d’aquesta forma es millora la qualitat, els temps de muntatge i la intercanviabilitat de components d’una mateixa referència.