Càrrega pesada(40 kN)

Nom projecte:

MANIPULADOR CONTRAPESOS DE 40 kN

Sector:

FABRICANTS DE VEHICLES

Client:

AUSA

QUÈ?

Manipulador de càrrega pesada per facilitar el muntatge del contrapes de vehicles industrials d’una manera segura i en equilibri.

COM?

El sistema està calculat per elements finits i dissenyat amb dos sistemes de fixació per tal que l’utillatge quedi en equilibri amb càrrega o sense.

PER QUÈ?

La manipulació de càrrega pesada és un procés crític en els muntatges, aportar seguretat i fiabilitat en aquests processos, minimitza el risc de sobrecàrregues del operari i evita possibles ratllades o cops en les peces a muntar.