Joguines ecològiques de disseny propi

Nom projecte:

LULETS, MARCA PRÒPIA DE JOGUINES

Sector:

Joquines infantils

Client:

LULETS

QUÈ?

Joquines infantils creatives i ecològiques

COM?

Amb el cartó com a material estructural ideem les joguines Lulets

PER QUÈ?

El sector de la joguina hi ha un cosum excessiu del material plàstic de base on es fa difícil aportar sostenibilitat al planeta. Volem oferir una gama de joguines ecològiques que permetin ser reciclades i aportin als infants la  creativitat.