Ergonomia i productivitat

Nom projecte:

CARRO LÍNIA DE PRODUCCIÓ

Sector:

FABRICANTS DE VEHICLES

Client:

AUSA

QUÈ?

Carro per línia de producció amb l’objectiu de poder regular l’alçada en funció dels elements de muntatge.

COM?

EL carro esta dissenyat amb un fuset que permet regular l’alçada fins a 250mm amb una càrrega màxima de 2500Kg.

PER QUÈ?

L’ergonomia en el treball és un dels factors més important en la qualitat. És per aquest motiu que es va incorporar un element mòbil ajustable en alçada.