Utillatge de soldadura ferroviari

Nom projecte:

ESTACIÓ DE SOLDADURA MULTIREFERENCIA

Sector:

Ferroviari

Client:

Masats

QUÈ?

Útil dissenyat per millorar el procés productiu de soldadura, així com garantir la qualitat dimensional dels marcs per diferents portes ferroviàries.

COM?

Estació de soldadura amb brides manuals de subjecció i un sistema de regulació i canvi ràpid per ajust de cada referència.

PER QUÈ?

La repetibilitat de les toleràncies en la fabricació  de portes pel ferrocarril, fa necessari la utilització d’utillatges que assegurin el correcta posicionat de les peces així com la deformació controlada un cop s’ha aplicat el procés de soldadura. Aquest útil està dissenyat per petits lots de producció i per múltiples referències de portes.